PRAVIDLA OBCHODU

I. Obecné podmínky
 1. Školka okrasných rostlin „Clematisy” umožňuje uzavírání smluv o prodeji zboží prezentovaného v Obchodě prostřednictvím internetu.
 2. Majitelem webu Fruttii a správcem údajů je: Školka okrasných rostlin “Clematisy” M.K.J. Wędrowscy ul. Sportowa 1a 83-211 Kolincz Polsko DIČ (polské) 9570721698 IČ (polské) 192647942 Registrovaná Vojvodským inspektorátem ochrany rostlin a osiva v Gdaňsku pod číslem 22/13/9539
 3. Nákup v tomto internetovém obchodě znamená, že jste se seznámili s těmito pravidly, souhlasíte s nimi, a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů Kupujícího Prodejcem pro účely související s vyřízením objednávky a k marketingovým účelům našeho obchodu.
II. Postup pro zadávání a vyřizování objednávek
 1. Objednávku lze zadat pouze na webových stránkách obchodu (online).
 2. Obchod přijímá objednávky zadávané on-line 24 hodiny denně, všechny dny v týdnu. Objednávky zadané ve dnech pracovního volna budou vyřízeny první pracovní den následující po dni, kdy byla objednávka zadána.
 3. Pro zadání objednávky je nutné vybrat produkty a jejich množství „přidáním” do košíku.
 4. Odeslání objednávky Zákazníkem (potvrzení tlačítkem „Potvrdit objednávku”) představuje nabídku Zákazníka předloženou Školce okrasných rostlin „Clematisy” na uzavření Prodejní smlouvy v souladu se zněním Pravidel a zadanou objednávkou.
 5. Základní podmínkou vyřízení provedeného nákupu je správné vyplnění kontaktních údajů, včetně správné existující e-mailové adresy a numerem telefonu, na kterých bude možné podanou objednávku potvrdit.
 6. V případě vzniku okolností, které brání vyřízení zadané objednávky si vyhrazujeme právo na pozastavení vyřízení objednávky – o vzniklé situaci budeme neprodleně informovat Objednavatele.
 7. Objednávky s nesprávně vyplněnými kontaktními údaji nebudou moci být vyřízeny.
 8. Ceny zboží v internetovém obchodě Fruttii jsou uvedeny v národní měně a obsahují DPH.
 9. Na požádání vystavíme Účtenku (nevystavujeme Faktury DPH). Pro obdržení Účtenky je nutné řádně vyplnit firemní údaje včetně DIČ.
 10. Obsah webových stránek obchodu je nutné považovat za pozvánku k uzavření smlouvy a obrázky produktů prezentované stránkách obchodu nepředstavují nabídku prodeje ve smyslu občanského zákoníku.
 11. Produkty jsou dodávány na uvedenou adresu spediční firmou UPS.
 12. Náklady na dopravu – podle ceníku zásilek v kartě Platba a zásilka.
 13. Zákazník může objednávku zrušit ještě před obdržením potvrzení o přijetí nabídky nákupu od Obchodu, tzn. před obdržením e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky k vyřízení, aniž by bylo dotčeno právo Zákazníka na odstoupení od smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. V takovém případě je Zákazník povinen neprodleně kontaktovat obchod e-mailem a uvést v předmětu zprávy číslo objednávky.
III. Reklamace
 1. Zjistí-li Zákazník, že během přepravy došlo k poškození zboží, doporučuje se, aby Zákazník vyhotovil za přítomnosti kurýra protokol o škodě.
 2. Každou položku zakoupenou v obchodě lze reklamovat při dodržení lhůt a podmínek reklamace uvedených v příslušných právních předpisech, pokud vykazuje vady, které vypovídají o její neslučitelnosti s uzavřenou smlouvou o prodeji. Reklamaci lze podat poštou odesláním zboží s písemným popisem vady kurýrní zásilkou na adresu: Školka okrasných rostlin „Clematisy” ul. Sportowa 1a, 83-211 Kolincz, Polsko, s poznámkou: Reklamace. Reklamace lze podávat také zasláním informace na e-mailovou adresu. Reklamace Zákazníka musí obsahovat stručný popis reklamace. Obchod vynaloží veškeré úsilí, aby byly nahlášené reklamace vyřízeny v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 14 dni dnů ode dne obdržení reklamace Obchodem. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník informován zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
 3. V případě uznání reklamace si Zákazník může vybrat jednou z možností: a/ zaslání nových rostlin na náklady Obchodu b/ vrácení peněz (do 5 pracovních dnů, na číslo bankovního účtu uvedeného Zákazníkem)
 4. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o prodeji bez udání důvodu do 14 dnů ode dne obdržení zboží a vrátit zboží Obchodu v nejkratší možné lhůtě na vlastní náklady. Odstoupení od smlouvy je nutné nahlásit z e-mailové adresy uvedené v objednávce.
IV. Důvěrnost a bezpečnost transakce
 1. Web Fruttii používá systémy na ochranu osobních údajů a transakcí SSL. Osobní údaje jsou při registraci v Obchodě, při provádění nákupu a při přihlašování zasílány šifrovaným přenosem.
 2. Neposkytujeme třetím stranám žádné informace o Zákazníkovi, který využívá naše stránky Fruttii a obchod.
 3. Provedením registrace a nákupu v obchodě Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a k marketingovým účelům našeho obchodu.
 4. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom ochránili osobní údaje zákazníků Obchodu před neoprávněným přístupem v souladu s právními předpisy.
 5. Každý Zákazník má právo nahlížet do svých údajů, opravovat je a požadovat zastavení jejich zpracování. V případě žádosti o zastavení zpracování osobních údajů jsou tyto údaje odstraněny z naší databáze.