POLITIKA SOUKROMÍ

I. Všeobecné informace.
 1. Provozovatelem webu Fruttii je Školka okrasných rostlin “Clematisy” M.K.J. Wędrowscy, ul. Sportowa 1a, 83-211 Kolincz, Polsko, DIČ (polské) 9570721698, IČ (polské) 192647942
 2. Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. Prostřednictvím informací dobrovolně uvedených ve formulářích.
  2. Ukládáním cookies na koncových zařízeních.
  3. Shromažďováním logů webového serveru poskytovatel hostingových služeb pro náš web fungující na adrese Fruttii
II. Informace ve formulářích.
 1. Web shromažďuje informace dobrovolně poskytované uživatelem.
 2. Web může ukládat také informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa)
 3. Údaje ve formuláři nejsou poskytovány třetím stranám jinak, než se souhlasem uživatele.
 4. Údaje uvedené ve formuláři mohou tvořit soubor potenciálních zákazníků.
 5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány pro účely vyplývající z funkce daného formuláře, např. za účelem zpracování servisního hlášení nebo obchodního kontaktu.
 6. Údaje uvedené ve formulářích mohou být poskytovány subjektům, které poskytují některé technické služby – zejména se to týká poskytování informací o vlastníkovi registrované domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén, poskytovatelům platebních služeb nebo jiným subjektům, se kterými Provozovatel webu v tomto rozsahu spolupracuje.
III. Informace o souborech cookies.
 1. Web používá cookies.
 2. Soubory cookies jsou počítačová data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k používání internetových stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjektem, který ukládá soubory cookies v koncovém zařízení Uživatele Webu, a který k nim má přístup, je provozovatel Webu.
 4. Cookies se používají pro následující účely:
  1. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak Uživatelé Webu používají webové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;
  2. udržení spojení Uživatele Webu (po přihlášení), díky kterému Uživatel nemusí znovu zadávat na každé podstránce Webu přihlašovací jméno a heslo;
  3. definovat profilu uživatele za účelem zobrazení odpovídajících materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 5. V rámci Webu se používají dva základní druhy souborů cookies: session cookies a persistent cookies. Session cookies jsou dočasné soubory, které jsou umístěny na koncovém zařízení Uživatele do okamžiku odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí počítačového programu (internetového prohlížeče). Persistent cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do doby jejich odstranění Uživatelem.
 6. Software k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení povoluje ukládání souborů cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé Webu mohou v tomto rozsahu provést změnu nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Soubory cookies lze také automaticky zablokovat. Podrobné informace na toto téma obsahuje nápověda nebo dokumentace internetového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookies může ovlivnit funkčnost některých prvků dostupných na našich internetových stránkách.
 8. Soubory cookies uložené v koncovém zařízení Uživatele Webu mohou být využívány také zadavateli reklam, kteří spolupracují z Poskytovatelem, a jeho obchodními partnery.
 9. Doporučujeme přečíst si pravidla politiky ochrany soukromí těchto firem, abyste se seznámily s pravidly zacházení se soubory cookies využívanými ve statistikách: Politika ochrany soukromí Google Analytics.
 10. Soubory cookies mohou využívat také reklamní sítě, zejména síť Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým Uživatel používá Web. Pro tyto účely mohou zachovat informaci o pohybu uživatele na webu nebo době setrvání na dané stránce.
 11. V rozsahu informací o uživatelských preferencích shromažďovaných reklamní sítí Google může uživatel prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies: https://www.google.com/ads/preferences/
IV. Logy serveru.
 1. Informace o vybraném chování uživatelů vyžadují přihlášení na úrovni serveru. Tyto údaje jsou využívány výhradně pro účely správy stránek a pro účely zajištění co nejkvalitnějšího poskytování hostingových služeb.
 2. Prohlížené zdroje jsou identifikovatelné prostřednictvím adres URL. Ukládat se může:
  1. čas příjmu dotazu,
  2. čas odeslání odpovědi,
  3. název stanice zákazníka – identifikace provedená protokolem HTTP,
  4. informace o chybách, ke kterým došlo během uskutečnění transakce HTTP,
  5. adresa URL předchozí uživatelem navštívené stránky (referer link) – v případě, kdy k přechodu na Web došlo pomocí odkazu,
  6. informace o prohlížeči uživatele,
  7. Informace o IP adrese.
 3. Výše uvedená data nejsou spojena s konkrétními osobami, které prohlížejí stránky.
 4. Výše uvedená data jsou využívána pouze pro účely správy serveru.
V. Zpřístupňování dat.
 1. Data mohou být zpřístupněna externím subjektům pouze v zákonem povoleném rozsahu.
 2. Data, která umožňují identifikaci fyzické osoby, jsou zpřístupňována pouze se souhlasem této osoby.
 3. Poskytovatel může mít povinnost poskytovat informace shromážděné Webem oprávněným orgánům na základě zákonných požadavků v rozsahu vyplývajícím z požadavku.